Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Xplus Spółka Akcyjna (PLXPLUS00013)

16-10-2015 17:55:11 | Bieżący | EBI | 24/2015
Zarząd XPLUS S.A. informuje, że w związku z rezygnacją Pana Marcina Antoniego Kuliga z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pozostali Członkowie Rady Nadzorczej na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Spółki uzupełnili jej skład desygnując do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Izabelę Stalmach-Szczeszek.
W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Karol Sudnik - Prezes Zarządu


Załączniki:

XPLUS - Życiorys