Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu nowych umów franczyzowych i otwarciach nowych sklepów Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

20-10-2015 09:29:12 | Bieżący | EBI | 23/2015
Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") informuje niniejszym i przekazuje do publicznej wiadomości informacje o nowo podpisanych umowach i nowo otwieranych sklepach franczyzowych:

a. - umowa datowana na dzień 20.07.2015, gdzie jako franczyzodawca, Spółka zawarła z kontrahentem (prowadzącym działalność gospodarczą), jako franczyzobiorcą, umowę na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowa franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji lokalu-sklepu, znajdującego się w Kraśniku (województwo lubelskie). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP oraz marek z portfolio KFG (Kids Fashion Group).
Przygotowanie lokalu, dostosowanie jego wyposażenia, zatowarowanie oraz uruchomienie sprzedaży nastąpiło w ostatnich dniach sierpnia 2015 roku.

b. ? umowa datowana na dzień 26.09.2015, gdzie jako franczyzodawca, Spółka zawarła z kontrahentem (prowadzącym działalność gospodarczą), jako franczyzobiorcą, umowę na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowa franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji lokalu-sklepu, znajdującego się w Tarnowie (województwo małopolskie). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP oraz marek z portfolio KFG (Kids Fashion Group).
Przygotowanie lokalu, dostosowanie jego wyposażenia, zatowarowanie oraz uruchomienie sprzedaży nastąpi dnia 23 października 2015 roku.

Spółka od wielu sezonów wykazuje aktywność w zakresie pozyskania nowych lokalizacji dla otwarcia i prowadzenia sklepów franczyzowych, podejmując szereg rozmów i negocjacji handlowych z potencjalnymi partnerami, uczestnicząc w targach franczyzowych, branżowych. Tym samym Spółka konsekwentnie realizuje długofalową strategię ciągłego powiększania sieci sklepów na terenie całego kraju.
Firma Hurtimex S.A. kontynuuje politykę sprzedaży zapoczątkowaną w 2011 roku, polegającą na zapewnieniu dostaw ? szerokiego portfolio marek Kanz oraz marki własnej TUP TUP, do rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, pozycjonując ten kanał dystrybucji wysoko w hierarchii sprzedażowej firmy, jako model biznesowy charakteryzujący się stale rosnącym potencjałem.
Spółka, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, zamierza konsekwentnie rozwijać ten kanał dystrybucji, optymalizując i jednocześnie poszerzając swoją ofertę.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu