Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozszerzenie działalności Grupy INDEXMEDICA METROPOLIS Spółka Akcyjna (PLINDXM00013)

21-10-2015 14:15:56 | Bieżący | EBI | 38/2015
Grupa INDEXMEDICA prowadzi w Krakowie działalność w branży hotelowej i medycznej.
W segmencie hotelowym Grupa świadczy usługi w standardzie affordable luxury (dostępny luksus w standardzie czterogwiazdkowym) w obiekcie hotelowym przy ul. Wygody, natomiast przy ul. Starowiślnej buduje dwukrotnie większy hotel, w którym rozpocznie świadczyć usługi w pierwszej połowie 2017 roku.
W segmencie medycznym Emitent oferuje usługi stomatologiczne i powiązane dla pacjentów zagranicznych i krajowych.
Grupa planuje rozszerzyć zakres działalności w segmencie hotelowym, co będzie polegać na budowie obiektów apartamentowo-hotelowych, sprzedaży inwestorom lokali wyodrębnionych z tych obiektów oraz na zarządzaniu całym przedsięwzięciem i dzieleniu się zyskiem z właścicielami poszczególnych lokali. Grupa obecnie jest w trakcie oceny opłacalności zakupu nieruchomości, które mogą być wykorzystane pod budowę obiektów apartamentowo-hotelowych w centrum Krakowa.
Zarząd Emitenta jest przekonany, że ponad dwudziestoletnie doświadczenie członków zarządu w branży turystycznej, deweloperskiej i medycznej, doświadczona, dynamiczna i kreatywna kadra oraz zasoby kapitałowe, którymi dysponuje Grupa pozwolą na osiągnięcie sukcesów biznesowych również w nowym obszarze działania.
W opinii Zarządu Emitenta rozszerzenie działalności w segmencie hotelowym uzasadnia zmianę firmy spółki z INDEXMEDICA S.A. na Metropolis S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Sebastian Kamiński - Wiceprezes Zarządu