Raporty Spółek ESPI/EBI

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Emitenta Imagis Spółka Akcyjna (PLIMAGS00013)

23-10-2015 13:48:08 | Bieżący | EBI | 33/2015
Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 (EBI), niniejszym informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał na rozprawie w dniu 22 października 2015 r. postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Emitenta.

W ustanych motywach uzasadnienia postanowienia Sąd wskazał, iż przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Emitenta jest jego zdaniem brak generowania przez Emitenta wystarczających środków na przeprowadzenie układu.

W ocenie Zarządu Emitenta, spółka jest w stanie prowadzić działalność operacyjną w stopniu uzasadniającym przeprowadzenie postępowania układowego. W związku z tym Emitent zamierza wystąpić o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie po jego analizie, rozważy złożenie zażalenia na postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Rafał Berliński - Prezes Zarządu
  • Jerzy Cegliński - Wiceprezes Zarządu