Komunikaty

NCIndex (Komunikat)

2017-09-13 17:33:15

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 września 2017 r.
(NewConnect)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji w dniu 15 września 2017 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex.

Na listę uczestników NCIndex po rewizji kwartalnej wejdą akcje spółek, które znajdowały się w obrocie na NewConnect w dniu 8 września 2017 r. i spełniają kryteria tego indeksu.

  W załączeniu lista uczestników NCIndex.