Komunikaty

STOPPOINT (Komunikat)

2017-09-13 17:42:56

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 13 września 2017 roku
(NEWCONNECT)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki PRODUKTY KLASZTORNE S.A. (PLPRKLS00016) na STOPPOINT S.A., począwszy od dnia 15 września 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „STOPPOINT” i oznaczeniem „STO”.