Komunikaty

EUROINVESTMENT (Komunikat)

2017-09-13 17:51:12

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 września 2017 r.
(NewConnect)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w dniu 13 września 2017 r. weszła w życie umowa o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji spółki EUROINVESTMENT S.A. (PLVRTLV00019), zawarta pomiędzy Giełdą a NWAI Domem Maklerskim S.A.

Jednakże, pomimo spełnienia warunku określonego w Uchwale Zarządu Giełdy Nr 1291/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku, tj. wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji spółki EUROINVESTMENT S.A., obrót akcjami tej spółki pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez spółkę warunków określonych w Uchwale Zarządu Giełdy Nr 1045/2017 z dnia 12 września 2017 r.