Komunikaty

NCIndex (Komunikat)

2017-10-11 17:22:28

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
(NewConnect)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji 11 października 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 355.000 akcji spółki XTPL (ISIN PLXTPL000018).

Akcje spółki XTPL zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect w dniu 14 września 2017 r. i spełniają kryteria uczestnictwa w indeksie NCIndex.