Komunikaty

FAT DOG GAMES (Komunikat)

2018-02-12 18:01:11

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 lutego 2018 r.
(NEWCONNECT)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki SITE S.A. (PLSITE000013) na FAT DOG GAMES S.A., począwszy od dnia 14 lutego 2018 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „FDGAMES” i oznaczeniem „FDG”.