Komunikaty

INVENTIONMED (Komunikat)

2018-03-13 17:21:10

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 13 marca 2018 r.
(NEWCONNECT)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. (PLCDE0000010) na INVENTIONMED S.A., począwszy od dnia 15 marca 2018 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „INVENTION” i oznaczeniem „INM”.