Komunikaty

HORNIGOLD REIT S.A. (Komunikat)

2021-07-20 18:07:07

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 20 lipca 2021 roku

(NewConnect)

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 565/2021 Zarządu Giełdy z dnia 1 czerwca 2021 roku, w związku z opublikowaniem raportu rocznego za 2020 rok, począwszy od dnia 21 lipca 2021 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A., oznaczonymi kodem „PLMBLPR00018”.