Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki M-TRANS

6

2017-04-03 19:02:01

 

 

3 kwietnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka M-TRANS SA. M-TRANS SA jest 403. spółką notowaną na NewConnect oraz 3. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

 

 

 

 

nazwa spółki

M-TRANS S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

403

debiut w 2017

3

Sektor

Transport

spółka w sektorze

1

przedmiot działalności

Podstawową działalnością Emitenta jest profesjonalne świadczenie usług transportu drogowego w zakresie transportu krajowego oraz transportu międzynarodowego materiałów budowlanych, elementów gabarytowych, stali drewna, kontenerów oraz maszyn budowlanych.
W ramach podstawowej działalności, Emitent przede wszystkim świadczy usługi na rynku polskim, specjalizując się w szczególności w świadczeniu usług transportu specjalistycznego, tj. z wykorzystaniem hydraulicznego dźwigu samochodowego HDS.

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

1.    Sprzedaż akcji:

a.    Sprzedaż 1.111.360 akcji serii A po cenie 0,35 zł za akcję.

2.    Oferta prywatna:

a.    2.280.000 akcji serii B po cenie 0,34 zł

b.    350.000 akcji serii C po cenie 0,40 zł

c.     102.000 akcji serii D po cenie 0,51 zł

wartość oferty

1.    Sprzedaż akcji:

Transakcje kupna-sprzedaży: 388.976 zł

2.    Oferta prywatna:  967.220 zł

cena sprzedaży

1.    Cena transakcji kupna-sprzedaży:

a.    0,35 zł

2.    Cena emisyjna akcji

a.    serii B: 0,34 zł

b.    serii C: 0,40 zł

c.    serii D: 0,51 zł

kurs odniesienia

0,35  zł

wartość spółki*

4.736.200 zł

wartość instrumentów wprowadzanych *

4.736.200 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

28,35%

wartość free float (w akcjach objętych wnioskiem*

1.342.552 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

28,35%

Wartość free float (we wszystkich akcjach)*

1.342.552 zł           

Autoryzowany Doradca

EBC Solicitors S.A.

Animator

NWAI Dom Maklerski S.A.

Powiązania z innymi spółkami z NC

Spółka zależna Minox S.A.


* Wysokość proponowanego kursu odniesienia - 0,35 zł (również cena sprzedaży jednej akcji z ostatniej transakcji dokonanej przez akcjonariusza).

Historia i działalność Emitenta
Zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie informacyjnym, w dniu 10 kwietnia 2002 roku Pan Tomasz Olszewski, Pani Monika Olszewska oraz Pan Piotr Olszewski podjęli decyzję w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. W tym celu zawiązana została spółka jawna, która ostatecznie została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 maja 2002 roku. W celu rozpoczęcia prowadzenia działalności Spółka podjęła działania mające na celu pozyskanie właściwych licencji na świadczenie usług transportu rzeczy. Efektem podejmowanych przez wspólników działań było pozyskanie w dniu 15 stycznia 2004 roku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
W 2011 roku wspólnicy Transport Queros Investments Limited spółka jawna podjęli decyzję o przekształceniu Transport Queros Investments Limited spółka jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Transport Queros Investments Limited”. rudniu 2011 roku jedynym wspólnikiem spółki została Minox S.A.
9 grudnia 2011 roku została podpisana umowa, na mocy której spółka Minox S.A. dokonała zakupu 10.800 udziałów w spółce Transport Queros Investments Limited Sp. z o.o. Zakupione udziały stanowiły 100% spółki Transport Queros Investments Limited Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 10.758.000 złotych. Tym samym spółka Minox S.A. została jedynym wspólnikiem spółki Transport Queros Investments Limited Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 stycznia 2012 roku. W tym samym dniu w Krajowy Rejestrze Sądowym została zarejestrowana także zmiana umowy Spółki w zakresie zmiany firmy z „Transport Queros Investments Limited” na „Minox-Trans”.

Transakcje kupna - sprzedaży przez akcjonariusza Emitenta, tj. spółkę Minox S.A.
Data oferty: 11 stycznia 2017 r.
Liczba akcji oferowanych: 1.082.560  szt.
Liczba objętych akcji: 1.082.560 akcji serii A
Cena po jakiej akcje były nabywane: 0,35 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 2 osoby

Data oferty: 11 stycznia 2017 r.
Liczba akcji oferowanych: 28.800 szt.
Liczba objętych akcji: 28.800 akcji serii A
Cena po jakiej akcje były nabywane: 0,35 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 4 osoby (w tym Prezes Zarządu Emitenta)
Wartość transakcji kupna – sprzedaży (sumarycznie): 388.976 zł

Oferta prywatna akcji serii B
Data oferty: 24 października 2016 – 25 października 2016 r.
Liczba akcji oferowanych: 2.280.000 szt.
Liczba objętych akcji: 2.280.000 akcji serii B
Cena po jakiej akcje były nabywane: 0,34 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 10 (4 os. prawne oraz 6 os. fizycznych)

Oferta prywatna akcji serii C
Data oferty: 24 października 2016 – 25 października 2016 r.
Liczba akcji oferowanych: 350.000 szt.
Liczba objętych akcji: 350.000 akcji serii C
Cena po jakiej akcje były nabywane: 0,40 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 1 os. fizyczna

Oferta prywatna akcji serii D
Data oferty: 24 października 2016 – 25 października 2016 r.
Liczba akcji oferowanych: 102.000 szt.
Liczba objętych akcji: 102.000 akcji serii D
Cena po jakiej akcje były nabywane: 0,51 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 1 os. prawna

Akcje serii B, serii C oraz serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym (gotówką).
Wartość oferty prywatnej: 967.220 zł

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

•    10.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
•    2.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
•    350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
•    102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

 

 

Galeria