Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki BIZTECH KONSULTING

2017-08-21 17:37:30

21 sierpnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka BIZTECH KONSULTING SA.

BIZTECH KONSULTING SA jest 403. spółką notowaną na NewConnect oraz 8. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

BIZTECH KONSULTING S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

403

debiut w 2017

8

Sektor

Systemy informatyczne

spółka w sektorze

10

przedmiot działalności

Emitent świadczy usługi informatyczne w takich obszarach jak konsulting, dobór i utrzymanie licencji Oracle, outsourcing IT, rozwiązania biznesowe w obszarach CRM i Help Desk, produkcja oprogramowania.

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta prywatna: 400.000 akcji serii F

wartość oferty

124.000 zł

cena sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii F: 0,31 zł, (310 zł przed splitem)

 

kurs odniesienia

0,31  zł

wartość spółki*

5.425.000

wartość instrumentów wprowadzanych *

5.425.000

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

44,12 % 

wartość free float (w akcjach objętych wnioskiem*

2.393.510 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

44,12 % 

Wartość free float (we wszystkich akcjach)*

2.393.510 zł

Autoryzowany Doradca

allStreet sp. z o.o.

Animator

DM BDM  S.A.

*wg kursu odniesienia
Historia i działalność Emitenta
Spółka została zawiązana w dniu 8 kwietnia 2004 roku. Założycielami Spółki były 3 osoby fizyczne, w tym obecny prezes Zarządu Sławomir Chabros, a także 1 osoba prawna (Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A.). Kapitał zakładowy wyniósł 686.000 zł.
Od 2004 r. Spółka jest organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego – Forum Teleinformatyki.
W trzecim kwartale 2004 r. Spółka przeprowadziła pierwsze wdrożenie Microsoft CRM w Polsce – Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-Wadowice S.A.
BizTech od 2007 r. posiada System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009
W 2006 r. Spółka została członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Rady Sektorowej art. Kompetencji IT.
Od 12 lat do realizacji projektów edukacyjnych Spółka wykorzystuje dedykowane narzędzie informatyczne. W latach 2005 – 2015 była to platforma o nazwie EduBizTech. W 2015 r. wdrożono nową platformę RedTrain. W tym czasie z platform skorzystało prawie 1 000 klientów w ponad 5 000 projektach edukacyjnych.
Od momentu założenia Spółka świadczy szeroko pojęte usługi informatyczne. Zakres usług był systematycznie rozszerzany i obecnie działalność Emitenta obejmuje następujące obszary
– konsulting;
– doradztwo w zakresie doboru i utrzymania licencji Oracle;
– zapewnienie ciągłości i dostępności działania usług IT;
– bezpieczeństwo;
– outsourcing IT;
– projekty infrastrukturalne, w tym wirtualizacja;
– rozwiązania biznesowe w obszarach CRM i Help Desk;
– produkcja oprogramowania;
– edukacja (szkolenia, warsztaty).
Od 29 grudnia 2016 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Wirtualne Muzeum sp. z o.o. Spółka ta jest twórcą portalu eMuzeum (prowadzonego na stronie www.emuzeum.com) służącego do gromadzenia, przeszukiwania i prezentowania w formie cyfrowej zbiorów muzealnych i prywatnych.

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 1.750.000 PLN
i dzieli się na 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Oferta prywatna akcji serii F
Subskrypcja trwała w okresie od 27 września 2016r. do 27 października 2016 r. Zaoferowanych zostało 400 (400.000 po splicie) akcji serii F o wartości 100 zł każda (0,10 zł po splicie). Objęte zostały wszystkie akcje a cena emisyjna wyniosła 310 zł (0,31 zł po splicie).
Wartość oferty: 124.000 zł