Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki NEXTBIKE POLSKA

2017-08-23 15:26:17

23 sierpnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka NEXTBIKE POLSKA SA.

NEXTBIKE POLSKASA jest 404. spółką notowaną na NewConnect oraz 9. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

NEXTBIKE POLSKA S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

404

debiut w 2017

9

Sektor

Rekreacja i wypoczynek

spółka w sektorze

4

przedmiot działalności

Emitent działa na rynku miejskich systemów rowerowych

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta prywatna akcji serii C

Sprzedaż akcji serii B

wartość oferty

Oferta prywatna akcji serii C: 6.000.150 zł

Sprzedaż akcji serii B: 9.071.522 zł

cena sprzedaży

Emisja akcji serii C: 117,65 zł

Sprzedaż akcji serii B: 63,75 zł oraz 117,65 zł

kurs odniesienia

117,65  zł

wartość spółki*

126.003.150 zł

wartość instrumentów wprowadzanych *

36.000.900 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

47,5%

wartość free float w akcjach objętych wnioskiem*

17.110.898,35 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

7,9%

Wartość free float we wszystkich akcjach*

17.110.898,35 zł

Autoryzowany Doradca

CC Group sp. z o.o.

Animator

Trigon Dom Maklerski S.A.

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność
Spółka Nextbike Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została założona, a następnie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 27 października 2010 roku. W 2016 r. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną.
Nextbike Polska S.A. jest liderem na polskim rynku miejskich systemów rowerowych, zarówno pod względem liczby rowerów (80% udział rynkowy na maj 2017 r.), jak i wartości rozstrzygniętych kontraktów (94% udział rynkowy na maj 2017 r.). W maju 2017 r. Spółka była operatorem 19 z 25 działających w Polsce systemów rowerowych w największych miastach w kraju m.in. Warszawie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu i Białymstoku. Nextbike jest jedną z pierwszych firm w Polsce wpisujących się w ogólnoświatowy trend gospodarki współdzielenia („sharing economy” / „nie musisz posiadać, żeby korzystać”).

Strategia rozwoju Emitenta przedstawiona w dokumencie informacyjnym
Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, którego przejawem będzie istotne zwiększenie generowanych wyników finansowych. Oczekiwany wzrost wyników Spółki powinien nastąpić, dzięki realizacji następujących celów strategicznych:

  • utrzymaniu pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się krajowym rynku miejskich systemów rowerowych,
  • zapewnieniu najwyższej jakości systemów rowerowych i usług dla partnerów publicznych, prywatnych i użytkowników,
  • wzrostowi efektywności prowadzonej działalności dzięki rosnącej skali i optymalizacji procesów biznesowych w Spółce,
  • wzrostowi przychodów ze źródeł innych niż polskie samorządy.

Kapitał zakładowy Spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z dnia 19.07.2017 roku wynosi 107.100,00 zł i dzieli się na 1.071.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

• 765.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu serii A;
• 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 51.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.