Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki AQUATECH

2017-08-25 15:05:14

25 sierpnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka AQUATECH SA.

AQUATECH jest 405. spółką notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

AQUATECH S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

405

debiut w 2017

10

Sektor

INSTALACJE BUDOWLANE I TELEKOMUNIKACYJNE

spółka w sektorze

14

przedmiot działalności

Spółka prowadzi działalność na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzi prace badawczo – rozwojowe w zakresie technologii oczyszczania ścieków.

subskrypcja/sprzedaż

(T/N, prywatna/publiczna)

1.    Oferta prywatna:

5.000 akcji serii B po cenie 85 zł za akcję

13.000 akcji serii C po cenie 100 zł za akcję

2.    Sprzedaż akcji:

Sprzedaż 2.809 akcji serii A po cenie 100 zł za akcję

wartość oferty

1.    Oferta prywatna: 

1.725.000 zł

2.    Sprzedaż akcji:

Transakcje kupna-sprzedaży: 280.900 zł

cena sprzedaży

1.    Cena emisyjna akcji

a.    serii B : 85 zł

b.    serii C : 100 zł

2.    Cena sprzedaży akcji:

100 zł

kurs odniesienia

100  zł

wartość spółki*

11.800.000 zł

wartość
instrumentów wprowadzanych *

11.800.000 zł

%free float
(poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

15,43 %

wartość free float
(w akcjach objętych wnioskiem*

2.080.900 zł

%free float
(poniżej 5% we wszystkich akcjach)

15,43 %

Wartość free float
(we wszystkich akcjach)*

2.080.900 zł              

Autoryzowany Doradca

DSBJ Group Sp. z o.o.

Animator

Dom Maklerski BDM S.A.

Powiązania z innymi spółkami z NC

-

* Wysokość proponowanego kursu odniesienia – 100 złHistoria i działalność Emitenta

Zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie informacyjnym, Spółka od 8 lat prowadzi działalność na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzi prace badawczo – rozwojowe w zakresie technologii oczyszczania ścieków.
W 2009 zarejestrowana została spółka pod firmą Aquatech Sp. z o.o. W 2010 roku rozpoczęła produkcję pierwszego produktu – oczyszczalni przydomowej BIOTIC. Również w 2010 roku Spółka rozpoczęła prace badawczo – rozwojowe dla nowych technologii oczyszczania ścieków, natomiast w 2013 r. prace nad nowymi produktami w technologii SBR – sekwencyjnego reaktora biologicznego.
Spółka stale podejmuje działania mające na celu wprowadzanie nowych produktów oraz prowadzi prace nad udoskonalaniem produktów oferowanych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.000 zł i dzieli się na 118.000 akcji:

  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

o wartości nominalnej 1 zł każda.

Oferty prywatne

Akcje serii B
Otwarcie subskrypcji – 22 września 2016 r.
Zamknięcie subskrypcji - 22 września 2016 r.
Liczba objętych akcji: 5.000
Cena po jakiej akcje były nabywane: 85 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 1 osoba fizyczna

Akcje serii C
Otwarcie subskrypcji – 13 grudnia 2016 r.
Zamknięcie subskrypcji – 20 stycznia 2017 r.
Liczba objętych akcji: 13.000
Cena po jakiej akcje były nabywane: 100 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 15 inwestorów

Transakcje sprzedaży przez akcjonariuszy Emitenta
Data sprzedaży – 29 maja 2017 r. – 12 czerwca 2017 r.
Liczba akcji – 2.809
Cena po jakiej akcje były nabywane – 100 zł
Wartość transakcji kupna – sprzedaży: 280.900 zł

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.