Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki Śląskie Kamienice S.A.

2017-09-07 13:27:26

7 września 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka ŚLĄSKIE KAMIENICE SA. ŚLĄSKIE KAMIENICE SA jest 406. spółką notowaną na NewConnect oraz 11. debiutem na tym rynku w 2017 roku.


Informacje podstawowe

nazwa spółki

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

miejsce siedziby

Katowice

spółka na NC

406

debiut w 2017

11

Sektor

Sprzedaż nieruchomości

spółka w sektorze

12

przedmiot działalności

Emitent jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu i wynajmu nieruchomościami. Podstawową działalnością Emitenta jest inwestowanie na rynku nieruchomości

subskrypcja/sprzedaż

(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta prywatna akcji serii G

Oferta prywatna akcji serii H

Sprzedaż akcji serii C, E, F, G oraz H

wartość oferty

Oferta prywatna akcji serii G : 2.980.000 zł

Oferta prywatna akcji serii H: 2.000.000 zł

Sprzedaż akcji serii C, E, F, G oraz H: 3.999.015 zł

cena emisyjna/cena sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii G – 2,98 zł

Cena emisyjna akcji serii H: 3,88 zł

Cena sprzedaży akcji serii C, E, F, G oraz H: 0,1 – 3,88 zł

kurs odniesienia

3,88 zł

wartość spółki*

40.427.520,32 zł

wartość
instrumentów wprowadzanych *

32.667.520,32 zł

%free float
(poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

38,83%

wartość free float
(w akcjach objętych wnioskiem*

12.688.655,36 zł

%free float
(poniżej 5% we wszystkich akcjach)

31,38%

Wartość free float
(we wszystkich akcjach)*

12.688.655,36 zł

Autoryzowany Doradca

EBC Solicitors S.A.

Animator

Dom Maklerski PKO BP

Powiązania z innymi spółkami z NC

 

* wg proponowanego przez Animatora oraz Autoryzowanego Doradcę kursu odniesienia na I dzień notowania w wysokości 3,88 zł

Historia i działalność Emitenta
Śląskie Kamienice S.A. to spółka powstała z zachwytu regionem, przywiązania do miejsc najbliższych i pasji tworzenia. Misją firmy jest odkrywanie piękna architektury miast Górnego Śląska poprzez dokonywanie inwestycji w budynki mieszkalne. Emitent jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu i wynajmu nieruchomościami. Kiedy założyciele firmy w 2013 roku rozpoczęli pierwsze działania promocyjne, identyfikujące potencjalnych klientów z misją organizacji, głównie za pośrednictwem portalu Facebook nie liczyli na tak dynamiczny rozwój i zainteresowanie, które zaowocowało obecnie bazą ponad 5.000 potencjalnych klientów, oraz kilkudziesięcioma nieruchomościami, z których część została już oddana do użytku.

Kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.041.946,40 PLN i dzieli się na 10.419.464 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:
•    2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
•    4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
•    1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
•    204.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
•    1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
•    500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
•    1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
•    515.464 akcji zwykłych na okaziciela serii H

Oferty prywatne
Akcje serii B – H
Okres subskrypcji: 29 grudnia 2014 r. -1 grudnia 2016 r.
Liczba objętych akcji: 5.408.000
Cena po jakiej akcje były nabywane: 0,10 zł - 3,88 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 75 osób

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

•    4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
•    1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
•    204.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
•    1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
•    500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
•    1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
•    515.464 akcji zwykłych na okaziciela serii H