Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki XTPL

2017-09-14 14:51:02

14 września 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka XTPL SA.

XTPL SA jest 407. spółką notowaną na NewConnect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

XTPL S.A.

miejsce siedziby

Wrocław

spółka na NC

407

debiut w 2017

12

Sektor

Nowe technologie

spółka w sektorze

7

przedmiot działalności

Rozwijanie technologii ultracienkich technik druku  nanomateriałów

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna 155.000 akcji serii M

wartość oferty/sprzedaży

10.230.000 zł

cena emisyjna/sprzedaży/kurs odniesienia

66  zł

wartość spółki

111.884.520 zł*

wartość instrumentów wprowadzanych

102.643.200 zł*

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

24,2%

wartość  ww. free float

24.837.714 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

21,91%

wartość ww. free float

24.512.334 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

405

Autoryzowany Doradca

Dom Maklerski BOŚ S.A.

* wg kursu odniesienia
 

Historia i działalność Emitenta
Poprzednik prawny Emitenta – XTPL Sp. z o.o. została założona w 2015 roku. Od 2016 roku Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
Spółka od początku działalności przyjęła za cel komercjalizację technologii wytwarzania ultra-cienkich przewodzących linii metalicznych, wykorzystywanych w produkcji warstw TCF. (Przezroczyste warstwy przewodzące, zbudowane z neutralnego optycznie i przewodzącego prąd materiału, wykorzystywane w fotowoltaice, elektronice, ekranach dotykowych, wyświetlaczach LCD, OLED). Pomysł na nową technologię powstał na styku kompetencji oraz doświadczeń naukowych dwóch naukowców dr inż. Filipa Granka oraz dr inż. Zbigniewa Rozynka.
Dotychczas w ramach prowadzonych prac badawczych zespół XTPL doprowadził do uzyskania możliwości kontrolowania procesu drukowania szlaków przewodzących kilkudziesięciokrotnie mniejszych niż obecnie dostępne na rynku. Proces został potwierdzony w warunkach laboratoryjnych. W marcu 2016r. spółka złożyła wniosek patentowy obejmujący metodę druku XTPL oraz formułę nanotuszu. Z dniem 1 września 2016 r. XTPL przeprowadziło się do nowych laboratoriów na terenie wrocławskiego Kampusu Pracze. Znacznej rozbudowie uległa infrastruktura badawcza jak również liczebność zespołu (obecnie liczy on ok. 25 osób w tym sześciu pracowników z tytułem doktora). W chwili obecnej trwają prace nad skalowaniem technologii druku (końcowy etap prototypowania drukarki laboratoryjnej i kompatybilnego z nią tuszu).
W pierwszej kolejności Emitent zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac rozwojowych dla klientów, a w późniejszym okresie drukarki przemysłowe (również z nanotuszem).  Zamiarem Zarządu Emitenta jest docelowo ogniskowanie działalności nie tylko na samej produkcji urządzeń drukujących, a przede wszystkim na wyższych poziomach łańcucha wartości tj. kompleksowych rozwiązań nanodruku dla producentów w branżach wykorzystujących warstwy TCF oraz dla branży elektroniki drukowanej. Emitent zamierza zaoferować producentom technologię, która podniesie ich wydajność oraz umożliwi obniżenie kosztów działalności.
XTPL SA jest finalistą konkursu „Startupy w Pałacu” . Spółka jako jedna z 10 polskich firm została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Głową Państwa, inwestorami, dużymi przedsiębiorstwami i aniołami biznesu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.522 zł i dzieli się na 1.695.220 akcji serii A - M o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:
•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    140.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Oferta publiczna akcji serii M
Oferta publiczna akcji serii M prowadzona była w lipcu 2017 roku w oparciu o memorandum informacyjne niepodlegające zatwierdzeniu przez KNF. (zakładane wpływy brutto z emisji stanowiły mniej niż 2.500.000 euro).

W dniu 11 lipca 2017 roku dokonany został przydział akcji w podziale na transze:
•    w transzy detalicznej 20.000 sztuk Akcji serii M,
•    w transzy inwestorów instytucjonalnych 135.000 sztuk Akcji serii M.

Stopa redukcji w Transzy Detalicznej wyniosła 93%, w transzy Inwestorów Instytucjonalnych redukcja nie wystąpiła. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 20 inwestorów, a w Transzy Detalicznej 351 inwestorów. Cena emisyjna akcji wynosiła 66 zł.  W wyniku emisji Emitent pozyskał 10,23 mln zł.
Środki pozyskane z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na wdrożenie technologii XTPL do przemysłowych zastosowań, m. in. budowę prototypów przemysłowych głowic drukujących i prototypu drukarki przemysłowej, uruchomienie krótkoseryjnej produkcji drukarek laboratoryjnych i finansowanie funkcjonowania laboratoriów.
Ponadto Emitent wykorzystuje do finansowania swojej działalności dotacje. Na dzień dokumentu Emitent dysponuje przyznanym dofinansowaniem na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect
•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.