Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki Cambridge Chocolate Technologies

6

2017-11-10 15:59:50

10 listopada 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A. jest 407. spółką notowaną na NewConnect oraz 15. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

 

nazwa spółki

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

407

debiut w 2017

15

Sektor

Biotechnologia

spółka w sektorze

10

przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest działalność w obszarze rozwoju, komercjalizacji i sprzedaży innowacyjnych produktów w obszarze: słodycze funkcjonalne, żywność przeznaczenia medycznego i suplementy diety.

subskrypcja/sprzedaż(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta prywatna: 2.350.000 akcji serii D

wartość oferty

20.010.000 zł

cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii D: 8,70 zł

kurs odniesienia

8,70 zł

wartość spółki*

105.096.000zł

wartość instrumentów wprowadzanych *

20.010.000zł

%free float(poniżej 5%w akcjach objętych wnioskiem)

67,8 %

wartość free float(w akcjach objętych wnioskiem*

13.471.993,5 zł

%free float(poniżej 5% we wszystkich akcjach)

12,9 % 

Wartość free float(we wszystkich akcjach)*

13.471.993,5 zł

Autoryzowany Doradca

CC Group sp. z o.o.

Animator

DM BDM S.A.

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta
Spółka Cambridge Chocolate Technologies S. A. powstała w dniu 26 lutego 2014 r. jako spółka nowo zarejestrowana. Do dnia 24 lipca 2015 r. Spółka nie prowadziła aktywnej działalności gospodarczej. Dopiero po nabyciu wszystkich akcji Spółki przez Nutra sp. z o. o., co nastąpiło 24 lipca 2015 r., Spółka rozpoczęła faktyczną działalność na rynku zdrowych przekąsek, w szczególności w formacie czekolady. Cambridge Chocolate Technologies S. A. została nabyta w celu skupienia aktywności B+R oraz światowej komercjalizacji produktów w następujących obszarach: słodycze funkcjonalne, żywność przeznaczenia medycznego i suplementy diety, w tym czekolada, masło orzechowe, słodycze typu „toffi”, pasty, wafle, ciastka, cukierki, żelki i inne. We wcześniejszym okresie prawce badawczo rozwojowe oraz związane z komercjalizacją produktów w formacie czekolady były prowadzone przez Cambridge Chocolate Technologies Ltd. zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii oraz Cambridge Chocolate Technologies Polska sp. z o.o. (dawniej: Oryx PL sp. z o.o.). Spółka nie posiada własnych mocy produkcyjnych – zleca produkcję producentom kontraktowym. Technologie, na bazie których powstają produkty komercjalizowane przez Grupę mają potwierdzoną w badaniach klinicznych skuteczność oraz globalnie zabezpieczoną własność intelektualną. Znaki towarowe, pod którymi sprzedawane są produkty grupy są globalnie chronione. Wprowadzane na rynek produkty mają status suplementów diety lub produktów żywności ogólnego spożycia.
Cambridge Chocolate Technologies S. A. należy do Grupy Kapitałowej spółki Adiuvo Investment S.A – spółki notowanej na Głównym Rynku. Natomiast sam Emitent tworzy Grupę Kapitałową wraz z dwoma podmiotami bezpośrednio od siebie zależnymi tj: ze spółką Cambridge Chocolate Technologies Ltd z siedzibą w Cambridge (Wielka Brytania) oraz spółką Cambridge Chocolate Technologies Inc. z siedzibą w Dover (Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej).
Emitent odpowiedzialny jest za wypracowanie strategii, kreowanie globalnej polityki marketingowej oraz doprowadzenie do podpisania kontraktów dystrybucyjnych dla produktów Grupy. Ponadto wszystkie prace badawczo – rozwojowe prowadzone są bezpośrednio przez Emitenta. Spółki zależne mają charakter przedstawicielstw lokalnych, działających w zakresie nadzoru sprzedaży oraz kreowania lokalnej strategii marketingowej na rynkach Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Emitent opracowuje innowacyjne, klinicznie testowane, produkty w obszarze żywności funkcjonalnej, celem wzbogacenia codziennej diety o innowacyjne składniki i receptury powstałe w wyniku badań korzyści płynących z polifenoli zawartych w kakao oraz innych naturalnych antyoksydantów. Na Datę Dokumentu, Emitent rozwija i komercjalizuje trzy główne produkty: Esthechoc, ReChoc oraz Fount. W dalszym etapie planuje wprowadzić też czekolady Mito-choc, White-choc, Spread oraz Tofii.

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 12.080.000 PLN
i dzieli się na 12.080.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym:

  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 8.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 1.580.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  • 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

Oferta prywatna akcji serii D
Subskrypcja trwała w okresie od 28.03.2017 r. do 18.04.2017 r. Zaoferowanych zostało do 3.500.000 akcji serii D, z czego objętych zostało 2.300.000 akcji serii D o wartości 1,00 zł każda. Cena emisyjna wyniosła 8,70 zł.
Wartość oferty: 20.010.000 zł

Galeria