Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie spółki DOOK SA na rynku NewConnect

6

2017-12-04 15:17:43

4 grudnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka DOOK S.A.
DOOK S.A. jest 409. spółką notowaną na NewConnect oraz 17. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

DOOK S.A.

miejsce siedziby

Wrocław

spółka na NC

409

debiut w 2017

17

Sektor

oprogramowanie

spółka w sektorze

28

przedmiot działalności

Podstawowym obszarem działalności DOOK S.A. jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz native mobile (natywne technologie mobilne).

subskrypcja/sprzedaż

(T/N, prywatna/publiczna)

1.Oferta prywatna:

200.000 akcji serii D po cenie 3,20 zł za akcję

wartość oferty

1.Oferta prywatna: 

640.000 zł

cena sprzedaży

1.Cena emisyjna akcji

serii D- 3,20 zł

 

kurs odniesienia

3,20  zł

wartość spółki*

4.032.000 zł

wartość

instrumentów wprowadzanych *

1.120.000 zł

%free float

(poniżej 5%w akcjach objętych wnioskiem)

35,23 %

wartość free float

(w akcjach objętych wnioskiem*

394.560 zł

%free float

(poniżej 5% we wszystkich akcjach)

9,79 %

Wartość free float(we wszystkich akcjach)*

394.560 zł

Autoryzowany Doradca

INC S.A.

Animator

Dom Maklerski BDM S.A.

Powiązania z innymi spółkami z NC

-

* Wysokość proponowanego kursu odniesienia – 3,20 zł (cena emisyjna akcji serii D w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w maju/czerwcu 2017 roku)

Historia i działalność Emitenta
Marka „DO OK” powstała w IV kwartale 2010 roku. W II kwartale 2011 roku nastąpiło zawiązanie spółki komandytowej oraz podpisanie znaczącej umowy na budowę i utrzymanie portalu Edustation.pl. W 2014 roku Spółka wygrała publiczny przetarg na budowę i utrzymanie portalu Culture.pl dla Instytutu Adama Mickiewicza. W 2014 roku Spółka m.in. uruchomiła pierwszą wersję systemu wspierającego zarządzanie procesami, podpisała umowę z Grupą Onet S.A. na dostawę usług IT oraz otrzymała nagrodę „Skrzydła Biznesu” przyznawanej przez Gazetę Prawną w kategorii firm Mikro. W 2015 roku spółka podpisała znaczące umowy na współpracę w zakresie realizacji innowacyjnej platformy wnioskującej na bazie danych czasu rzeczywistego z giełd światowych, na realizację platformy do obsługi procesów zamówień w restauracjach, na dostawę usług IT w szczególności w zakresie automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz na świadczenie usług IT w zakresie wytworzenia oprogramowania dla produktu z segmentu IoT. W 2016 roku Spółka podpisała umowę m.in. na dostawę usług programistycznych w modelu T&M (ang. Time & Material, klient płaci za faktycznie wykonaną pracę przez konsultantów na podstawie ich kart pracy). Tego samego roku Spółka znalazła się również na liście top 10 Python&Django developers w niezależnym rankingu Clutch.co. W III kwartale 2016 roku nastąpiło przekształcenie Spółki z DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. w DOOK Spółka Akcyjna.
Podstawowym obszarem działalności DOOK S.A. jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz native mobile (natywne technologie mobilne). Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjalistycznemu know-how i gwarancji jakości Spółka oferuje swoim klientom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących m.in. technologie: Django & Python, JavaScript (node.js, angular, react) oraz native mobile (iOS, Android). Zgodnie z badaniami portalu Clutch.co, Emitent znajduje się w rankingu najlepszych deweloperów z Polski, oraz pierwszej dziesiątce firm świadczących usługi w technologii Django & Python.
Do usług przynoszących przychody zaliczają się:
•    consulting przedwdrożeniowy wokół projektów informatycznych (analiza biznesowa, UX),
•    prace programistyczne,
•    hosting,
•    utrzymanie systemów informatycznych (SLA).
Jednym z elementów działalności Emitenta jest również produkcja własnego oprogramowania w oparciu o technologie OpenSource. Jest do działalność dodatkowa wynikająca z tworzenia narzędzi na własny użytek DOOK S.A. lub kontynuacji i utrzymania projektów z lat wcześniejszych.

Kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.000 zł i dzieli się na 1.260.000 akcji:

  • 850.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Oferty prywatne
Akcje serii D
Otwarcie subskrypcji – 26 maja 2017 r.
Zamknięcie subskrypcji – 5 czerwca 2017 r.
Liczba akcji objętych subskrypcją: 200.000
Liczba objętych akcji: 200.000
Cena po jakiej akcje były nabywane: 3,20 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 18 osób fizycznych i prawnych (4 os. prawne i 14 os. fizycznych)
Wartość oferty prywatnej: 640.000 zł

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

  • 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Galeria