MONDAY DEVELOPMENT (Uchwała Nr 773/2017)

17-07-2017 13:32

Uchwała Nr 773/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect
akcji spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce MONDAY DEVELOPMENT S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu na rynku NewConnect z dniem 19 lipca 2017 r. akcje spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A., oznaczone kodem „PLMONDV00015”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.