JANTAR DEVELOPMENT (Uchwała Nr 945/2017)

11-08-2017 18:55

Uchwała Nr 945/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect
akcjami spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A.

 
§ 1

1.    Na podstawie § 9 ust. 2e Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że obrót akcjami spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A., oznaczonymi kodem „PL4STUD00016”, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect pozostaje zawieszony do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki.  

2.    W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A. mogą  być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2017 r.