NAVIMOR-INVEST (Uchwała Nr 1208/2017)

11-10-2017 17:21

Uchwała Nr 1208/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki
NAVIMOR-INVEST S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

 
§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W RESTRUKTURYZACJI w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:
- „emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.