MINOX (Uchwała Nr 1315/2017)

09-11-2017 13:29

Uchwała Nr 1315/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect
obrotu akcjami spółki MINOX S.A.

§ 1

1.    Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcjami spółki MINOX S.A., oznaczonymi kodem „PLMINOX00010”.

2.    W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki MINOX S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.