LZMO S.A. W RESTRUKTURYZACJI (Uchwała Nr 32/2018)

12-01-2018 17:40

Uchwała Nr 32/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 stycznia 2018 r.


w sprawie uchylenia Uchwały Nr 893/2016 Zarządu Giełdy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

§ 1


Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić Uchwałę Nr 893/2016 Zarządu Giełdy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki
LZMO S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.