KANCELARIA MEDIUS S.A. (Uchwała Nr 124/2018)

13-02-2018 18:01

Uchwała Nr 124/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G
spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.