Uchwały

Uchwała Nr 336/2021

2021-03-29 18:23:35

Uchwała Nr 336/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie określenia minimalnych wielkości zmiany cen dla akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu (kroki notowania dla akcji w alternatywnym systemie obrotu)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 336/2021 Zarządu Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.