Uchwały

Uchwała Nr 338/2021

2021-03-29 18:30:13

Uchwała Nr 338/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie określenia minimalnej wartości transakcji pakietowych dla akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu

Załącznik do Uchwały Nr 338/2021 Zarządu Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.