Uchwały

Uchwała Nr 339/2021

2021-03-29 18:34:28

Uchwała Nr 339/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie określenia listy akcji i ETF-ów notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, dla których istnieje płynny rynek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/2021 Zarządu Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.