Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu

2017-07-11 15:17:32

12 lipca 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka BIT EVIL SA.

BIT EVIL SA będzie 404. spółką notowaną na NewConnect oraz 6. debiutem na tym rynku w 2017 roku.
Uroczystość pierwszego notowania spółki rozpocznie się o godz. 11:30 w Sali Notowań (poziom 2, Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Warszawa).

Informacje podstawowe

nazwa spółki

BIT EVIL S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

404

debiut w 2017

6

Sektor

INFORMATYKA - POZOSTAŁE

spółka w sektorze

6

przedmiot działalności

Głównym obszarem aktywności Spółki jest świadczenie kompleksowych usług marketingu internetowego (content marketing), obejmującego takie usługi jak: pozycjonowanie, kampanie linków sponsorowanych Google AdWords, social media marketing, influencer marketing, projektowanie serwisów internetowych oraz tworzenie nowatorskich rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych jako alternatywne platformy marketingowe i sprzedażowe (serwisy internetowe) oraz narzędzia wspierające sprzedaż (sklepy z funkcjonalnościami zarządzania magazynem i obiegiem dokumentów, aplikacje mobilne i gry mobilne).

subskrypcja/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

1.    Oferta prywatna:

140.000 akcji po cenie 1 zł za akcję (przed splitem: 700 akcji po cenie 200 zł za akcję)

2.    Sprzedaż akcji:

Sprzedaż 1.066.002 akcji serii A1, A2, B oraz C przez akcjonariuszy Spółki po cenie 1,75 zł za akcję.

wartość oferty

1.    Oferta prywatna:  140.000 zł

2.    Sprzedaż akcji:

Transakcje kupna-sprzedaży: 1.865.504 zł

cena sprzedaży

1.    Cena emisyjna akcji

a.    serii A1 - C: 0,50 zł

b.    serii D: 1,00 zł

2.    Cena transakcji kupna-sprzedaży:

a.    1,75 zł

kurs odniesienia

1,75  zł

wartość spółki*

2.345.000 zł

wartość instrumentów
wprowadzanych *

2.345.000 zł

%free float
(poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

89,55 %

wartość free float
(w akcjach objętych wnioskiem*

2.100.000 zł

%free float
(poniżej 5% we wszystkich akcjach)

89,55 %

Wartość free float
(we wszystkich akcjach)*

2.100.000 zł              

Autoryzowany Doradca

CELLICA sp. z o.o.

Animator

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Powiązania z innymi spółkami z NC

-

*Wysokość proponowanego kursu odniesienia – 1,75 zł (cena, po jakiej dokonywane były ostatnie transakcje sprzedaży akcji Spółki w ofercie prywatnej w marcu 2017 r.)

Historia i działalność Emitenta
Zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie informacyjnym, Emitent rozpoczął działalność w II połowie 2015 roku w branży IT, w segmencie marketingu internetowego oraz e-commerce.
Głównym obszarem aktywności Spółki jest świadczenie kompleksowych usług marketingu internetowego (content marketing), obejmującego takie usługi jak: pozycjonowanie, kampanie linków sponsorowanych Google AdWords, social media marketing, influencer marketing, projektowanie serwisów internetowych oraz tworzenie nowatorskich rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych jako alternatywne platformy marketingowe i sprzedażowe (serwisy internetowe) oraz narzędzia wspierające sprzedaż (sklepy z funkcjonalnościami zarządzania magazynem i obiegiem dokumentów, aplikacje mobilne i gry mobilne). Zbudowane i oferowane przez Spółkę rozwiązania informatyczne i platformy, uzupełnione o innowacyjne podejście marketingowe i zaplecze networkingowe, umożliwiają wywołanie zainteresowanie firmą i jej ofertą wśród wybranej grupy docelowej, przy pomocy wartościowych treści oraz stworzenie naturalnej grupy ambasadorów promowanej marki lub firmy.
Kampanie marketingowe realizowane są głównie w mediach elektronicznych, od mediów społecznościowych, poprzez tworzone i kreowane tematyczne grupy zainteresowań, po narzędzia interaktywne, w tym gry mobilne. Na potrzeby działań reklamowych Spółka wykorzystuje profile społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Snapchat, blog marketingowy i inne oraz ich wersje przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Dzięki rozpowszechnieniu urządzeń mobilnych serwisy społecznościowe obecne są w życiu użytkowników wszędzie tam, gdzie możliwy jest dostęp do Internetu.
Działalność Spółki związana z usługami content marketing bazuje na tworzeniu wyróżniających się i nieszablonowych kampanii reklamowych, zarówno produktowych, jak i wizerunkowych, umożliwiających klientom realizację zamierzonych celów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu w marketingu online Spółka potrafi dotrzeć do konkretnych grup docelowych, aby osiągnąć zamierzony przez klienta cel, niezależnie od tego, czy będzie to zwiększenie sprzedaży, poprawa wizerunku firmy, czy zwiększenie rozpoznawalności w sieci.
Głównym celem realizowanych przez Spółkę kampanii reklamowych jest pozyskanie docelowej grupy odbiorców dla wybranej marki lub firmy oraz zbudowanie trwałych relacji promowanej marki lub firmy ze społecznością serwisu. Projektowane i realizowane przez Spółkę kampanie integrują różne narzędzia i techniki, które wzmacniają się wzajemnie i tworzą spójną całość, przejrzystą dla grupy docelowej.
Poza typowymi usługami content marketing, świadczonymi w modelu B2B, Spółka wytwarza także własne produkty, które służą prowadzeniu masowej komunikacji i bazują na tzw. marketingu szeptanym, prowadzonym przez blogerów i vlogerów. Założeniem Spółki jest stworzenie wokół tych produktów ekosystemów społecznościowych, wykorzystywanych do promowania określonych grup produktów (influencer marketing) i pobierania prowizji od zysku, wypracowanego ze sprzedaży danego produktu, ustalanej indywidualnie we współpracy z danym podmiotem. Zyskiem jest prowizja od sumy, którą wypracuje bloger swoimi działaniami marketingowymi. Kwota jego zysku ustalana jest w momencie przyjęcia przez niego zlecenia.
Przykładem takich rozwiązań są uruchomione platformy EraCoin, Brand Sabbath oraz przygotowana do uruchomienia w trzecim kwartale 2017 roku platforma Sorry Coach.

Kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 670.000,00 zł i dzieli się na 1.340.000 akcji, w tym:

  • 198.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  • 2.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Transakcje kupna - sprzedaży przez akcjonariuszy Emitenta
Akcje serii A1, A2, B, C
Data sprzedaży: 10 i 23 marca 2017 roku
Liczba akcji sprzedanych: 1.066.002
Cena po jakiej akcje były nabywane: 1,75 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 17 osób fizycznych
Wartość transakcji kupna – sprzedaży: 1.865.504 zł

Subskrypcja akcji serii D
Otwarcie subskrypcji – 2 lutego 2017 r.
Zamknięcie subskrypcji - 2 lutego 2017 r.
Liczba akcji objętych subskrypcją: 700 (po splicie 140.000)
Liczba objętych akcji: 700 (po splicie 140.000)
Cena po jakiej akcje były nabywane: 200 zł (po splicie 1 zł)
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 1 osoba fizyczna
Wartość oferty prywatnej: 140.000 zł

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

  • 198.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  • 2.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.