Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu

2017-10-06 16:15:06

9 października 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka CWA S.A.
CWA S.A. będzie 407. Spółką notowaną na NewConnect oraz 13. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

CWA S.A.

miejsce siedziby

Poznań

spółka na NC

407

debiut w 2017

13

Sektor

Handel i usługi

spółka w sektorze

4

przedmiot działalności

Usługi szkoleniowe, informatyczne i doradcze dla sektora publicznego

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Sprzedaż 2.978.498 akcji serii A

wartość oferty/sprzedaży

2.382.798,4 zł

cena emisyjna/sprzedaży

0,8  zł

wartość spółki

3.600.000 zł*

wartość instrumentów wprowadzanych

3.600.000 zł*

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

70%

wartość  ww. free float

2.520.000 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

70%

wartość ww. free float

2.520.000 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

19

Autoryzowany Doradca

EBC Solicitors S.A.

*wg kursu odniesienia 0,8 zł

Historia i działalność Emitenta
Poprzednik prawny Emitenta został zawiązany w 2007 roku pod nazwą Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” sp. z o.o. W 2016 roku zgromadzenie wspólników Spółki podjęło uchwały o zmianie firmy i przekształceniu w spółkę akcyjną.
Emitent prowadzi działalność w branży szkoleniowo – doradczej, konsultingowej oraz informatycznej, świadcząc usługi w szczególności na rzecz sektora publicznego. Zakres usług świadczonych przez Emitenta dzieli się w szczególności na następujące segmenty: szkolenia, zarządzanie szkoleniami, rozwiązania informatyczne, usługi doradcze
Emitent posiada ofertę szkoleniowo - doradczą obejmującą obszary merytoryczne funkcjonowania administracji rządowej oraz samorządowej. Emitent dostarcza klientom rozwiązania informatyczne wspierające obsługę budżetu, elektronicznej legislacji oraz szeroko pojętych usług informatycznych wspierających zarządzanie instytucją. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego kluczowymi odbiorcami usług Emitenta w ramach administracji publicznej są: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Regionalne Izby Obrachunkowe, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przychody Emitenta w pierwszym półroczu 2017 roku pochodziły z następujących źródeł: szkolenia (32%), zarzadzanie szkoleniami (28%), rozwiązania informatyczne (24%) usługi doradcze (16%).
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego zespół Emitenta tworzy 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Spółka współpracuje również ze sprawdzoną grupą ok. 100 specjalistów, na podstawie umów cywilnoprawnych, z czego ok. 60% stanowią osoby współpracujące z Emitentem w ramach projektów długoterminowych. Emitent w swojej działalności w istotnym stopniu wykorzystuje dofinansowania z Unii Europejskiej.

Transakcje sprzedaży akcji serii A
W czerwcu i lipcu 2017 roku akcjonariusze emitenta przeprowadzili 23 transakcje sprzedaży akcji serii A, po cenie 0,8 zł za jedną akcję. Łącznie przedmiotem transakcji było 2.978.498 akcji. Łączna wartość transakcji sprzedaży wyniosła 2.382.798,4 zł.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

  • 4.500.000 akcji serii A