Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu

2017-12-05 17:21:12

6 grudnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka GOVENA LIGHTING S.A.
GOVENA LIGHTING S.A. będzie 409. spółką notowaną na NewConnect oraz 18. debiutem na tym rynku w 2017 roku.
Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 11:30 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

GOVENA LIGHTING S.A.

miejsce siedziby

Toruń

spółka na NC

409

debiut w 2017

18 + 10 debiutów na GR GPW

Sektor

Urządzenia elektryczne

spółka w sektorze

11

przedmiot działalności

Govena Lighting S.A. funkcjonuje na rynku energooszczędnych systemów oświetleniowych. Jest producentem szeroko rozumianej elektroniki, dostawcą gotowych produktów oraz komponentów wykorzystywanych do dalszej produkcji wyrobów gotowych, podwykonawcą usług zleconych (subcontracting).

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

wartość oferty

-

cena sprzedaży

-

kurs odniesienia

0,10  zł

wartość spółki*

15.454.000

wartość instrumentów wprowadzanych *

14.604.000

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

15,13% 

wartość free float (w akcjach objętych wnioskiem*

2.209.869,60 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

15,13%

Wartość free float (we wszystkich akcjach)*

2.209.869,6 zł

Autoryzowany Doradca

INC S.A.

Animator

DM BDM S.A.

*wg kursu odniesienia 0,10 zł

Historia Emitenta
Govena Lighting S.A. działa w oparciu o składniki majątkowe przedsiębiorstwa EMC Sp. z o.o., toruńskiej fabryki świetlówek z historią od 1988 r. Govena Lighting dzierżawi przedsiębiorstwo nabyte dnia 19.10.2016 r. przez spółkę stowarzyszoną (Villa Park Investment S.A.)
z większościowym akcjonariuszem Emitenta od syndyka masy upadłościowej EMC Sp. z o.o.
Od 2011 r. do 2016 r. przedsiębiorstwo dzierżawione było od syndyka masy upadłości EMC Sp.
z o.o. (umowa z dnia 23.03.2011 r.). Wcześniej, tj. do tej daty, Govena Lighting prowadziła działalność we współpracy z EMC Sp. z o.o. na podstawie umów różnego rodzaju (umowa o współpracy, umowy najmu, podwykonawstwa itp.).

Działalność Emitenta
Govena Lighting S.A. działa w oparciu o składniki majątkowe przedsiębiorstwa EMC Sp. z o.o., toruńskiej fabryki świetlówek z historią od 1988 r. Govena Lighting dzierżawi przedsiębiorstwo nabyte przez spółkę stowarzyszoną (Villa Park Investment S.A.) z większościowym akcjonariuszem Emitenta od syndyka masy upadłościowej EMC Sp. z o.o.
Należy wskazać, że głównym składnikiem dzierżawionego przedsiębiorstwa jest nieruchomość, natomiast Govena Lighting S.A. posiada liczne własne (nie dzierżawione) maszyny i urządzenia, w tym linię produkcyjną, a także patenty i inne wartości niematerialne i prawne.
Govena Lighting S.A. funkcjonuje na rynku energooszczędnych systemów oświetleniowych. Jest producentem szeroko rozumianej elektroniki, dostawcą gotowych produktów oraz komponentów wykorzystywanych do dalszej produkcji wyrobów gotowych, podwykonawcą usług zleconych (subcontracting). Główne obszary działalności Spółki obejmują:
- produkcję elektroniki,
- produkcję zasilaczy,
- produkcję transformatorów,
- produkcję ściemniaczy,
- produkcję świetlówek energooszczędnych,
- sprzedaż źródeł światła, profili do pasków LED oraz osprzętu elektroinstalacyjnego.
Spółka posiada dział badawczo-rozwojowy, zautomatyzowany park maszynowy oraz wieloletnie doświadczeniem w montażu urządzeń elektronicznych. Wiedza zdobyta na przestrzeni wielu lat,
a także współpraca z wieloma kontrahentami zaowocowały produkcją zaawansowanych technicznie wyrobów spełniające najbardziej restrykcyjne wymagania jakościowe.
Główne grupy produktów oferowanych przez spółkę Govena Lighting S.A. to:
• transformatory elektroniczne,
• usługi (Spółka świadczy także usługi montażu elementów elektronicznych połączone ze  wsparciem technologicznym własnego działu R&D),
• zasilacze LED tradycyjne i ściemnialne oraz źródła LED,
• świetlówki energooszczędne,
• linia metal,
• ściemniacze.
Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej, gdzie podmiotem dominującym jest Europejski Fundusz Energii S.A. (EFE S.A.). Spółka EFE S.A. jest w posiadaniu 71.040.000 akcji stanowiących 45,97% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 45,97% głosów na WZA Emitenta. Ponadto, poprzez spółkę zależną Discovery Sp. z o.o., EFE S.A. jest w posiadaniu 8.901.304 akcji stanowiących 5,76% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 5,76% głosów na WZA Emitenta. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, EFE S.A. jest w posiadaniu 79.941.304 akcji Emitenta stanowiących 51,73% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 51,73% głosów na WZA Emitenta.

Strategia działalności
Celem strategicznym spółki na lata 2017-2020 jest budowa silnej pozycji producenta elektroniki oświetleniowej i dostawcy renomowanych rozwiązań z zakresu smart lightingu. Jednym
z priorytetów rozwoju Spółki będzie dalsze udoskonalanie dotychczasowych i projektowanie nowych
wyrobów elektronicznych dedykowanych dla technologii LED i OLED oraz wdrażanie nowych funkcji i zastosowań wyrobów elektroniki oświetleniowej w przemyśle. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w działalności badawczo-rozwojowej, której efektem jest obecnie kilkanaście patentów i wzorów użytkowych, Spółka zamierza zintensyfikować prace nad rozwojem nowych technologii z zakresu inteligentnych systemów sterowania światłem, mających zastosowanie zarówno w domu, przemyśle, jak i rolnictwie.

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 15.454.000 PLN
i dzieli się na 154.540.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, w tym:
1)    71.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2)    45.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3)    30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4)    8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.