Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu Brand 24

2018-01-29 15:19:54

30 stycznia 2018 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka Brand 24.

BRAND 24 S.A. będzie 407. Spółką notowaną na NewConnect oraz 1. debiutem na tym rynku w 2018 roku. 

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

BRAND 24 S.A.

miejsce siedziby

Wrocław

spółka na NC

407

debiut w 2018

1

Sektor

Oprogramowanie

spółka w sektorze

29

przedmiot działalności

Emitent jest twórcą i dostawcą oprogramowania analitycznego Brand24 służącego do monitorowania treści w Internecie

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta prywatna: 110.000 akcji serii I 

Sprzedaż: 79.885 akcji serii A oraz 5.500 akcji serii B

wartość oferty

Oferta prywatna: 3.493.600 zł

Wartość sprzedaży: 2.711.827,6 zł

cena emisyjna/sprzedaży 

Cena emisyjna akcji serii I: 31,76 zł 

Cena sprzedaży akcji serii A i B: 31,76 zł 

kurs odniesienia

31,76 zł

wartość spółki*

63.505.390,40 zł 

wartość instrumentów wprowadzanych *

63.505.390,40 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

25,3 %

wartość free float (w akcjach objętych wnioskiem*

16.061.413,12 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

25,3 %  

Wartość free float (we wszystkich akcjach)*

16.061.413,12 zł

Autoryzowany Doradca

CC Group sp. z o.o.

Animator

DM BOŚ S.A.

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta
Spółka Brand 24 S.A. została założona przez Michała Sadowskiego (obecnie Prezesa Spółki), Piotra Wierzejewskiego, Karola Wnukiewicza oraz Dawida Szymańskiego we wrześniu 2011 roku. Pierwszą siedzibą spółki była Warszawa. Liczba klientów na koniec pierwszego roku funkcjonowania wynosiła 62. W 2011 roku 30% udziałów w spółce objęła spółka LARQ S.A. notowana na Rynku Głównym.

W 2014 roku liczba klientów wyniosła 500 a Emitent uruchomił testową wersję globalną oprogramowania Brand 24. W tym samym roku pozyskał pierwszych klientów ze Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku Venture Inc S.A. (twórcy i kluczowi menadżerowie LiveChat Software) zainwestował w 11,5% akcji Emitenta. W tym samym roku liczba klientów oprogramowania Brand 24 przekroczyła 1000. W 2017 roku Emitent podjął decyzję o przeniesieniu siedziby do Wrocławia. Na koniec 2017 roku liczba klientów przekroczyła 2000.
Działalność Grupy prowadzona jest w ramach dwóch spółek: Brand 24 S.A., która prowadzi działalność na polskim rynku usług monitoringu Internetu oraz Brand 24 Global Inc, która odpowiada za obsługę klientów spoza Polski. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Brand 24 Global Inc.

Działalność Emitenta
Emitent jest twórcą i dostawcą oprogramowania analitycznego Brand24 służącego do monitorowania treści w Internecie, m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter, na blogach, forach oraz w serwisach informacyjnych.

Oprogramowanie Brand24 zgodnie z kryteriami zdefiniowanym przez użytkownika zbiera i wstępnie analizuje publiczne wzmianki na temat: marek, produktów oraz ogólnie poruszanych tematów zawierających monitorowane słowa kluczowe. Oprogramowanie dostępne jest w wersji web (za pośrednictwem przeglądarki internetowej) oraz w formie aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Brand24 monitoruje ok. 50 000 słów kluczowych dla klientów pochodzących z ponad 85 krajów m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Indonezji, Włoch, Bułgarii, Kanady, Singapuru, Emiratów Arabskich oraz Australii. W gronie użytkowników narzędzia Brand 24 znajdują się takie marki jak Intel, Carlsberg, IKEA, Raiffesen Raiffeisen Polbank, H&M, Vichy, GlaxoSmithKleine, czy Credit Agricole. Technologia wykorzystywana przez Emitenta została stworzona wewnętrznie przez zespół założycieli i pracowników Spółki. Od ponad 6 lat technologia ta jest cały czas rozwijana.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. PLN):

 

2015

2016

30.09.2017

przychody

2 891 778

5 030 588

5 377 228

kapitał własny

1 740 212

1 337 383

956 913

zobowiązania krótkoterminowe

584 119

302 939

1 149 288

          w tym kredyty bankowe

101 008

119 772

840 678

zobowiązania długoterminowe

0

0

0

zysk/strata

-314 080

-402 829

-389 007

suma bilansowa

2 481 515

1 873 201

2 405 030

 

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 199.954 PLN
i dzieli się na 1.999.540 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 538.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 15.384 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  • 71.769 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • 13.267 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  • 86.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
  • 164.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G
  • 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I

Sprzedaż akcji serii A i B oraz oferta prywatna akcji serii I:

Oferta sprzedaży dotyczyła 79.885 akcji serii A oraz 5.500 akcji serii B. Natomiast w ramach subskrypcji prywatnej akcji serii I zaoferowanych zostało 110.000 akcji serii I. Cena sprzedaży została ustalona na 31,76 zł. Oferta została skierowana do osób fizycznych i prawnych znanych osobiście pracownikom, dotychczasowym akcjonariuszom spółki lub doradcom spółki. Subskrypcja trwała w okresie od 31.10.2017 r. do 17.11.2017 roku. Na propozycję nabycia akcji odpowiedziało 36 podmiotów i takiej samej liczbie akcje zostały przydzielone.

Wartość oferty: 6.205.427,60 zł

Struktura akcjonariatu: