Licencje i indeksy kastomizowane

Nazwy indeksów giełdowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi, więc emisja instrumentów finansowych zawierających w nazwie instrumentu nazwę indeksu wymaga podpisania z GPW umowy licencyjnej.

GPW oferuje również obliczanie i publikację indeksów kastomizowanych.

 1.  

  Licencje otwarte

  Licencje otwarte na wybrane lub wszystkie indeksy GPW upoważniają do korzystania z indeksów objętych umową w celu emitowania, oferowania nabycia oraz wprowadzania do obrotu giełdowego i pozagiełdowego wielu instrumentów finansowych.

 2.  

  Licencje ograniczone

  Licencje ograniczone upoważniają Licencjobiorcę do korzystania z indeksu giełdowego w celu emitowania, oferowania, promowania i dystrybuowania jednego instrumentu finansowego bazującego na danym indeksie.

 3.  

  Indeksy kastomizowane

  W dniu 31 marca 2003 r. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (obecnie Investors) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA rozpoczęły obliczanie i publikację indeksu akcji o nazwie DWS MS (DWS Małych i Średnich Spółek), który w dniu 14 marca 2011 zmieniła nazwę na Investor MS. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO”(dawniej DWS Polska TOP 25 Małych Spółek).

  Czytaj więcej
 
Pozostałe produkty

Dane rynkowe

Inwestorzy, instytucje rynku kapitałowego oraz środki masowego przekazu uzyskują informacje o notowaniach z warszawskiej giełdy za pośrednictwem biuletynów publikowanych na zakończenie sesji, serwisów elektronicznych dostępnych za pośrednictwem dystrybutorów oraz poprzez ogólnodostępny serwis teletekstu w TVP.

Czytaj więcej  

Dane przetworzone i wskaźniki

Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

Dane udostępniane są w przyjaznych dla użytkowników formatach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

Czytaj więcej