Rada Autoryzowanych Doradców (Rada AD)

Komitet doradczy ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu, czyli Rada Autoryzowanych Doradców, jest kolegium opiniodawczo – doradczym Zarządu Giełdy w zakresie funkcjonowania i rozwoju alternatywnego systemu obrotu, które zostało utworzone 14 maja 2015 r. w ramach realizacji projektu NewConnect_2.0.

Do zadań Rady AD  należy m.in. przedstawianie propozycji kierunków rozwoju ASO, tworzenie wytycznych dotyczących działalności AD i podejmowanie działań podnoszących jakość ich pracy oraz opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji ASO.

Rada AD może składać się z 8 do 15 członków. Obecnie w skład Rady AD wchodzi 11 osób - 3 pracowników GPW i 8 przedstawicieli środowiska Autoryzowanych Doradców.