Rada Autoryzowanych Doradców (Rada AD)

Komitet doradczy ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu (Rada Autoryzowanych Doradców), jest kolegium opiniodawczo – doradczym Zarządu Giełdy w zakresie funkcjonowania i rozwoju alternatywnego systemu obrotu, utworzonym 14 maja 2015 r.  Do głównych zadań Rady Autoryzowanych Doradców  należy: przedstawianie propozycji kierunków rozwoju ASO, tworzenie wytycznych dotyczących działalności AD i podejmowanie działań podnoszących jakość ich pracy, a także opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji ASO.

Rada Autoryzowanych Doradców może składać się z 8 do 15 członków powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. Obecnie w skład Rady AD wchodzi 9 osób - 6 przedstawicieli środowiska Autoryzowanych Doradców  i 3 pracowników GPW: Sebastian Huczek (INC SA), Piotr Jaśniak (Dom Maklerski BDM SA), Bartosz Krzesiak (Navigator Capital SA), Paweł Puterko (Profescapital sp. z o.o.), Marcin Raszkowski (Invest Concept sp. z o.o.), Michał Więzik (Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o.), Agnieszka Góral (GPW), Roman Kędziora (GPW).  Pracami Komitetu kieruje Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW.  W pracach Komitetu uczestniczy z głosem doradczym Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.

Za pośrednictwem swoich reprezentantów w Radzie AD, Autoryzowani Doradcy mogą zgłaszać postulaty, propozycje i wszelkie wnioski dotyczące funkcjonowania ASO GPW, jak też sposobu działania samej GPW w tym zakresie.