Legenda

Objaśnienia skrótów występujących w tabelach

Z    - zawieszenie obrotu
/1    - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2    - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3    - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4    - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5    - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6    - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7    - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10    - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu
/11    - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12    - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu