Objaśnienia nazw sektorów

100

FINANSE

 

 

 

 

   

110

Banki

 

 

       

111

banki komercyjne

       

112

banki spółdzielcze

       

113

banki hipoteczne

       

114

banki państwowe i międzynarodowe

       

119

pozostałe

   

120

Ubezpieczenia

 

 

       

121

firmy ubezpieczeniowe

       

129

pozostałe

   

130

Rynek kapitałowy

 

 

       

131

giełdy i biura maklerskie

       

132

zarządzanie aktywami

       

139

pozostałe

   

140

Nieruchomości

 

 

       

141

sprzedaż nieruchomości

       

142

wynajem nieruchomości

       

149

pozostałe

   

150

Leasing i faktoring

 

 

   

160

Wierzytelności

 

 

   

170

Pośrednictwo finansowe 

 

   

180

Działalność inwestycyjna

 

   

190

Pozostałe

 

 

200

PALIWA I ENERGIA

 

 

   

210

Paliwa i gaz

 

 

       

211

wydobycie i produkcja

       

212

dystrybucja paliw i gazu

       

219

pozostałe

   

220

Energia

 

 

       

221

energetyka

       

222

energia odnawialna

       

229

pozostałe

   

230

Dystrybucja ciepła i wody

   

290

Pozostałe

 

 

300

CHEMIA I SUROWCE

 

 

   

310

Chemia

 

 

       

311

chemia podstawowa

       

312

chemia specjalistyczna

       

319

pozostałe

   

320

Górnictwo

 

 

       

321

górnictwo węgla

       

322

górnictwo metali

       

329

pozostałe

   

330

Hutnictwo

 

 

       

331

hutnictwo żelaza i stali

       

332

hutnictwo metali nieżelaznych

       

339

pozostałe

   

340

Surowce budowlane

   

350

Guma i tworzywa sztuczne

       

351

tworzywa sztuczne

       

352

wyroby z gumy

       

359

pozostałe

   

360

Drewno i papier

 

 

       

361

drewno

       

362

papier i opakowania

       

369

pozostałe

   

370

Recykling

 

 

 

 

390

Pozostałe

 

 

400

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA I BUDOWLANO-MONTAŻOWA

   

410

Budownictwo

 

 

       

411

budownictwo ogólne

       

412

budownictwo przemysłowe

       

413

inżynieria lądowa i wodna

       

414

materiały budowlane

       

415

instalacje budowlane i telekomunikacyjne

       

419

pozostałe

   

420

Przemysł elektromaszynowy

       

421

urządzenia elektryczne

       

422

urządzenia mechaniczne

       

423

wyroby metalowe

       

424

środki transportu

       

429

pozostałe

   

430

Transport i logistyka

       

431

transport

       

432

logistyka

       

439

pozostałe

   

440

Zaopatrzenie przedsiębiorstw

       

441

artykuły elektryczne

       

442

wyroby hutnicze

       

443

chemikalia

       

449

pozostałe

   

450

Usługi dla przedsiębiorstw

 

 

490

Pozostałe

500

DOBRA KONSUMPCYJNE

 

   

510

Artykuły spożywcze

 

       

511

żywność

       

512

napoje

       

513

produkcja rolna i rybołówstwo

       

519

pozostałe

   

520

Odzież i kosmetyki

 

 

       

521

odzież i obuwie

       

522

kosmetyki i chemia gospodarcza

       

529

pozostałe

   

530

Wyposażenie domu

 

       

531

meble i dywany

       

532

sprzęt elektryczny i elektroniczny

       

539

pozostałe

   

540

Motoryzacja

 

 

       

541

części samochodowe

       

549

pozostałe

   

590

Pozostałe

 

 

600

HANDEL I USŁUGI

 

 

   

610

Handel hurtowy

 

 

       

611

artykuły spożywcze i szybko zbywalne

       

612

komputery i elektronika

       

619

pozostałe

   

620

Sieci handlowe

 

 

       

621

artykuły codziennego użytku

       

622

elektronika użytkowa

       

629

pozostałe

   

630

Rekreacja i wypoczynek

 

       

631

hotele i restauracje

       

632

biura podróży

       

633

kluby sportowe

       

634

sport i rekreacja

       

639

pozostałe

   

640

Media

 

 

       

641

radio i telewizja

       

642

wydawnictwa

 

 

 

 

643

reklama i marketing

       

644

portale internetowe

       

649

pozostałe

   

650

Gry

 

 

   

660

Handel internetowy

 

   

690

Pozostałe

 

 

700

OCHRONA ZDROWIA

 

 

   

710

Szpitale i przychodnie

 

   

720

Sprzęt i materiały medyczne

   

730

Produkcja leków

 

 

   

740

Dystrybucja leków

 

 

   

750

Biotechnologia

 

 

   

790

Pozostałe

 

 

800

TECHNOLOGIE

 

 

 

 

   

810

Telekomunikacja

 

 

   

820

Informatyka

 

 

       

821

oprogramowanie

       

822

systemy informatyczne

       

823

sprzęt informatyczny

       

829

pozostałe

   

830

Nowe technologie

 

 

   

890

Pozostałe