Jak dołączyć

Członkiem Rynku NewConnect może być wyłącznie podmiot, który posiada status Członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Aby uzyskać status Członka Rynku NewConnect, zainteresowany członek giełdy powinien złożyć do Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu wniosek w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakresu działania na rynku NewConnect.

Warunkiem rozpoczęcia działania przez Członka Rynku na rynku NewConnect, zgodnie z Uchwałą ZG Nr 471/2007 z dnia 6 lipca 2007 r., jest przekazanie na GPW, najpózniej na dwa dni robocze przed datą rozpoczęcia działania, oświadczenia o przystąpieniu oraz dokonaniu wpłaty do Funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych na ASO (prowadzonego przez KDPW) przez Członka Rynku lub inny podmiot, z którym Członek Rynku podpisał umowę o rozliczanie transakcji zawieranych na Rynku NewConnect.

 • Warunki rozpoczęcia działania na rynku NewConnect

  Uchwała Nr 439/2009
  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania
  w alternatywnym systemie obrotu przez Członków Rynku

  Czytaj więcej