Statystyki NewConnect

stan na 02 sierpień 2021

Liczba spółek

367
363 kraj. 4 zagr.

Kapitalizacja (mln zł)

20 841,01
20 590,91 kraj. 250,10 zagr.