Statystyki NewConnect

stan na 19 marzec 2018

Liczba spółek

405
398 kraj. 7 zagr.

Kapitalizacja (mln zł)

9 199,25
9 019,52 kraj. 179,73 zagr.