Statystyki NewConnect

stan na 17 listopad 2017

Liczba spółek

407
400 kraj. 7 zagr.

Kapitalizacja (mln zł)

9 599,09
9 372,38 kraj. 226,71 zagr.