Statystyki NewConnect

stan na 25 wrzesień 2017

Liczba spółek

407
400 kraj. 7 zagr.

Kapitalizacja (mln zł)

9 950,78
9 676,17 kraj. 274,61 zagr.