Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

13-11-2015 19:04:34 | Kwartalny | EBI | 9/2015
Zarząd GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GREMPCO SA IIIQ 2015