Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Digital Melody. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

15-12-2015 08:31:14 | Bieżący | EBI | 73/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż 14 grudnia 2015 została podpisana kolejna umowa licencyjna z Digital Melody. Na mocy tej umowy FE otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji nowej gry Digital Melody - Surfingers - na platformie Steam. Premiera wyżej wymienionej gry zaplanowana jest na początek roku 2016.


Dokładna data premiery Surfingers na Steam zostanie podana przez Zarząd osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu