Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

18-12-2015 17:41:38 | Bieżący | EBI | 77/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Tomasza Onichowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. z dniem 18 grudnia 2015.

Zarząd Forever Entertainment pragnie podziękować Panu Tomaszowi Onichowskiemu za owocną współpracę, poświęcony czas oraz wkład w rozwój spółki.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect".

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu