Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-12-2015 17:50:31 | Bieżący | EBI | 78/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof Rogaliński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 21 grudnia 2015.


Zarząd Forever Entertainment S.A. dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Krzysztof Rogaliński wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu