Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-12-2015 17:52:52 | Bieżący | EBI | 79/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że Pan Marek Bednarski działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki odwołał z dniem 22.12.2015 roku Członka Rady Nadzorczej - Pana Łukasza Kokornackiego.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu