Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 22 grudnia 2015 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-12-2015 17:55:46 | Bieżący | EBI | 80/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" .

  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Protokół NWZA Forever Entertainment-22.12.2015