Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-12-2015 17:59:20 | Bieżący | EBI | 81/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A., niniejszym informuje, że dnia 22.12.2015 NWZA dokonało odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 5 NWZA odwołało następujące osoby:

1. Kamilę Dębicką
2. Mirosława Grala
3. Zbigniewa Szachniewicza

Następnie Uchwałą nr 6 NWZA powołało następujące osoby:

1. Zbigniewa Szachniewicza
2. Andrzeja Kodroń
3. Kamilę Dębicką

Z uwagi na fakt, iż obecni Członkowie Rady Nadzorczej byli już Członkami Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A., Zarząd informuje, iż życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące obecnych członków Rady Nadzorczej są opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://forever-entertainment.com/pl.spolka.html

W związku z dokonanymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej, w chwili obecnej działa ona w składzie następującym:

1. Zbigniew Szachniewicz
2. Andrzej Kodroń
3. Kamila Dębicka

Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu