Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-12-2015 18:24:26 | Bieżący | EBI | 83/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 29.12.2015 do spółki wpłynęły 2 oświadczenia o powołaniu Członków Rady Nadzorczej.
Pan Marek Bednarski działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołał z dniem 29 grudnia 2015 roku Członka Rady Nadzorczej - Pana Mirosława Grala.

Pan Zbigniew Dębicki działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołał z dniem 29 grudnia 2015 roku Członka Rady Nadzorczej - Pana Łukasza Kokornackiego.

Z uwagi na fakt, iż obecni Członkowie Rady Nadzorczej byli już Członkami Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A., Zarząd informuje, iż życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące obecnych członków Rady Nadzorczej są opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://forever-entertainment.com/pl.spolka.html

Obecny skład Rady Nadzorczej wygląda następująco:
Zbigniew Szachniewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kamila Dębicka - Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Grala - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kodroń - Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Kokornacki - Członek Rady Nadzorczej


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu