Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego w zakresie wdrożenia systemu sterowania oświetleniem na terenie USA APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

12-01-2016 08:08:56 | Bieżący | EBI | 1/2016
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI Emitenta nr 26/2015 z dnia 15 września 2015 r., informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016 r. do siedziby Spółki wpłynął list intencyjny w przedmiocie wdrożenia systemu sterowania oświetleniem przez APANET Green System sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) oraz SunView LED, LLC (?Partner?).

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji systemu oświetlenia na terenie centrum dystrybucyjnego dużego producenta odzieży, znajdującym się w Henderson w Stanach Zjednoczonych. Współpraca zakłada implementację rozwiązań Spółki do opraw oświetleniowych produkowanych przez Partnera oraz zaprojektowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem przy ich wykorzystaniu.

Szczegółowe warunki współpracy przy realizacji projektu są aktualnie przedmiotem rozmów pomiędzy partnerami. Po zakończeniu negocjacji Emitent przekaże informację o ich rezultacie w formie raportu bieżącego.

Zdarzenie jest efektem konsekwentnej realizacji przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju zakładającej dynamizację sprzedaży krajowej oraz zagranicznej. Zarząd podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu