Raporty Spółek ESPI/EBI

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

15-01-2016 18:16:53 | Bieżący | EBI | 2/2016
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że Rada Nadzorcza dnia 15 stycznia 2016 podjęła decyzję w sprawie powierzenia Panu Zbigniewowi Dębickiemu funkcji Prezesa Zarządu Spółki Forever Entertainment S.A.
Do dnia 15 stycznia 2016 Pan Zbigniew Dębicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Forever Entertainment S.A.

Życiorys Pana Zbigniewa Dębickiego, prezentujący jego doświadczenie zawodowe znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem:
http://forever-entertainment.com/pl.spolka.html

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
w związku z:
§ 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu