Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

20-01-2016 18:15:08 | Bieżący | EBI | 3/2016
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015r. - 15.02.2016 r.
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16.05 2016 r.
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016. - 16.08.2016 r.
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016. - 14.11.2016 r.

Raport roczny za 2015 r. - dnia 31.05.2016 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu