Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych GREMCPO S.A. w 2016 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

26-01-2016 13:34:08 | Bieżący | EBI | 1/2016

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. informuje, że raporty okresowe w 2016 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015r. - 12.02.2016 r.
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016r. - 13.05.2016 r.
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016r. - 12.08.2016 r.
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016r. - 14.11.2016 r.

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok: 20.05.2016 r.

Wszelkie ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu